Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
Консултантска фирма „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД предлага широк спектър от управленски и финансови консултации. Нашите клиенти – юридически и физически лица – ще получат най-подходящите оферти за кандидатстване към различни финансиращи програми, съобразени със спецификата на техните нужди и желания.

Ние Ви предлагаме ценни насоки и експертна консултация относно прилагането на успешни бизнес стратегии, както и ефективни начини за преодоляване на различни кризисни ситуации във Вашата работа. Чрез дейността си ние можем успешно да Ви подкрепим в разрешаването на проблемни въпроси и справянето със задачи, по отношение на които не разполагате с необходимото време или с подходящия компетентен и подготвен персонал. Стремежът ни е да Ви помогнем да вземате обосновани решения и да действате информирано. Каним Ви да се запознаете отблизо с  нашите основни компетенциии и сфери на дейност.

Услуги

Еврофинансиране

 • Анализ на нуждите и желанията на клиента и предложение относно възможностите за безвъзмездно финансиране от структурните фондове на ЕС. Формулиране на идеята и проектното предложение.
 • Проверка за допустимост на кандидата за финансиране.
 • Изготвяне на инвестиционен или бизнес план.
 • Разработване на проектното предложение, попълване на апликационните  форми и необходимата документация за кандидатстване според изискванията на съответната финансираща програма.
 • Проверка за комплектност на проектната документация и оценка на проектното предложение.
 • Определяне на специфичните нужди за привличане на външно финансиране и съдействие за получаването му.
 • Управление на проекти.


Счетоводство и финанси

 

Други услуги


Тук може да получите отговор на следните въпроси:

 • Кой може да кандидатства за финансиране по оперативните програми? Виж тук >>
 • За какво може да се кандидатства? Виж тук >>
 • По какво може да се кандидатства? Виж тук >>
 • Как може да се кандидатства? Виж тук >>
 • Къде се подават документите за кандидатстване? Виж тук >>
 • Какво е Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се определя? Виж тук >>
 • Кои са Селските райони в Република България? - 233 общини Виж тук >>
 • Коя е  малка по мащаби инфраструктура?  Виж тук >>
 • Кое  стопанство е  малко? Виж тук >>
 • Кои са защитените зони по Натура 2000? Виж тук >>
 • Кои са защитените територии? Виж тук >>
 • Кои са  необлагодетелстваните райони? Виж тук >>

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.