Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Безплатна On-line консултация за еврофинансиране

Екипът на „Евро Еко Консулт“ ООД, предлага напълно безплатно консултиране, което ще Ви спести много време и средства. Използвайки нашата безплатна услуга, Вие ще получите информация относно:

 

  • Допустима ли е Вашата фирма за кандидатстване по европейски програми;
  • Коя оперативна програма и схема е най-подходяща за реализирането на Вашата проектна идея;
  • Какви са условията, сроковете и особеностите, който трябва да се имат предвид, кандидатствайки за еврофинансиране.

Единственото, което трябва да направите е да отговорите на долупосочените въпроси и да ги изпратите на адрес: office@euroecoconsult.com

Името на фирмата?
Адресът на регистрация/управление?
Година на регистрация на фирмата?
Основна икономическа дейност/код по КИД?
Лице за контакт?
Начин на връзка/телефон, е-mail?
Вашата проектна идея? Опишете я накратко, моля.


Нашите консултанти ще анализират предоставената информация и ще се свържат с вас в рамките на три работни дни.

Ние ще Ви подпомогнем във всяка стъпка при изготвянето и реализирането на Вашия проект - от началната идея до получаване на субсидията и приключване на проекта.

Консултантска фирма „Евро Еко Консулт“ ООД гарантира на клиентите си пълна конфиденциалност и запазване на целостта на вътрешнофирмената информация.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.