Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
За какво може да се кандидатства?

Допустими дейности и допустими разходи

Допустимите дейности и разходи по различните процедури или мерки на оперативните програми се различават значително една от друга и са в тясна връзка с типа бенефициер, който може да кандидатства. За да се запознаете с конкретните допустими дейности и разходи за дадена процедура или мярка, първо трябва да определите към коя група бенефициери се отнасяте, като кликнете тук. След като сте избрали типа бенефициер, трябва да направите подробен преглед на всички възможности за дадената група бенефициери и да изберете индекса на мярката или процедурата, която Ви интересува.Начало
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.