Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ДРУГИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Административни услуги

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ЕООД извършва следните административни услуги:

  • Подготовка на необходимата документация за кандидатстване за издаване на всички видове разрешителни по екологичното законодателство: Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закон за водите (ЗВ), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР). За подробности виж тук >>
  •  Събиране на документи от офис или обект на клиента
  •  Изваждане на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения
  •  Изваждане на удостоверение за актуално състояние.


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.