Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 - 2020 г.

Програма за морско дело и рибарство

Морско дело и рибарство
Към момента няма публикуван окончателен вариант на програмата!

Последен вариант на проекта на програмата към юли 2014г.В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.