Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 2014 – 2020 г.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

Какво е Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се определя?

Какво е Стандартен Производствен Обем (СПО) и как се определя?

В Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) се въвежда ново понятие - Стандартен производствен обем, чиято цел е диференциациата на земеделските стопанства по обем на производство. Прави разграничение на стопаните по отношение на икономическия размер, измерен в стандартен производствен обем.    Как се изчислява СПО?

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА


Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство


Молим след като направите изчисленията си да изтриете попълнените от Вас данни!


Предварително Ви благодарим!
Назад
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.