Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Малко стопанство

По всички мерки от подпрограмата с изключение на мярка „консултантски услуги” могат да кандидатстват само земеделски стопанства, които отговарят на следните условия:

  • Икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2 000 до 7 999 евро, и
  • Размер на използваната земеделска площ (ИЗП) до 10 ха.
  • Кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски производители, съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.