Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Кои са защитените територии?

Защитени територии

 

 Категориите защитени територии са:

            1.  резерват;

            2.  национален парк;

            3.  природна забележителност;

            4.  поддържан резерват;

            5.  природен парк;

            6.  защитена местност

 

 

Паркове с национално значение

 

 

 

Наименование на       националните паркове

Област

1.

„Пирин"            

 Благоевград   

"Централен Балкан" 

Ловеч 

2б.

"Централен Балкан" 

Габрово

2в.

"Централен Балкан" 

Софийска

2г.

"Централен Балкан" 

Пловдив

2д.

"Централен Балкан" 

Стара Загора

3а.

"Рила"            

Пазарджик

3б.

"Рила"            

Софийска

3в.

"Рила"            

Кюстендил

3г.

"Рила"            

Благоевград

 


                       

 

Природни резервати

                                       

I.                   РЕЗЕРВАТИ

 

Наименование на на резерватите         

Община/ землище

1.

Силкосия

с. Кости       

2.

Парангалица

Благоевград

3.

Баюви дупки- Джинджирица

Разлог

4.

Бистришко бранище    

Н.п. "Витоша"  

5.

Торфено бранище      

Н.п. "Витоша"  

6.

Калиакра

Българево

7. 

Боатин

с. Черни Вит   

8.

Царичина

с. Рибарица    

9.

Тисата

Кресна

10.

Дупката

с. Фотиново    

11.

Камчия

с. Н. Оряхово  

12.

Горна топчия         

с. Коневец     

13.

Али ботуш             

Гоце Делчев    

14.

Джендема

Карлово

15.

Узунбоджак

с. Кости       

16.

Сосковчето

Смолян

17. 

Скакавица

с. Сапарева баня

18. 

Беглика/В. Коларов   

Батак

19. 

Еленова гора         

с. Сахране     

20. 

Купена

Пещера

21.

Червената стена      

с. Бачково     

22. 

Мантарица

Ракитово       

23. 

Горната кория        

Берковица

24. 

Бяла крава           

с. Костел      

25. 

Кастраклий

с. Борино      

26. 

Казаните

с. Мугла       

27. 

Чупрене

с. Чупрене     

28. 

Стенето

с. Черни осъм   

29. 

Соколна

с. Скобелево, с. Асен        

30. 

Пеещи скали          

с. Стоките, с. Кръвеник    

31. 

Букака

Шумен

32. 

Бели Лом             

Цар Калоян, Ветово

33. 

Църната река          

с. Сажденик    

34. 

Вълчи дол            

с. Бойник      

35. 

Стара река           

Карлово

36. 

Витаново 

Малко Търново  

37. 

Китка

о-в Китка      

38. 

Врачански карст      

Враца

39. 

Сев. Джендем         

Априлци

40. 

Кутелка

Сливен

41. 

Орлицата

с. Медвен      

42. 

Каменщица

с. Енина       

43. 

Лешница

с. Ясеново     

44. 

Ореляк

Гоце Делчев    

45. 

Ибър

Костенец

46. 

Соколата

с. Игралище    

47. 

Риломанастирска гора 

Рила

48. 

Козя стена           

с. Чифлик,  Ловеч   

49. 

Конгура

Петрич

50. 

Средока

Малко Търново  

51. 

Тисовица

с. Българи     

52. 

Централен Рилски резерват

Самоков

53. 

Ропотамо

Царево

54. 

Юлен

Банско         

55. 

Милка

о-в Белене     

        

 

II.                ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ

 

 

Наименование на на резерватите         

Община/ землище

1.

Патлейна

Велики Преслав 

2.

Дервиша

Велики Преслав 

3.

Чамджа

с. Христо  Даново    

4.

Изгорялото гюне      

Кричим         

5.

Габра

с. Църварица   

6.

Казъл Черпа          

с. Женда       

7. 

Ардачлъка 

с. Боринци     

8.

Сребърна 

с. Сребърна

9.

Боровец

с. Равен       

10.

Чамлъка

Момчилград

11.

Шабаница

с. Триград     

12.

Вълчи проход         

с. Голица      

13.

Момчиловски дол      

с. Момчиловци  

14.

Амзово

Смолян

15.

Сини бряг            

с. Изгрев

16.

Момин град           

с. Бяла река   

17. 

Балабана

Елхово

18. 

Долна топчия         

Елхово

19. 

Острица

Перник         

20. 

Пясъчната лилия       

Созопол

21.

Конски дол           

с. Сатовча     

22. 

Вельов вир (Водните лилии)      

Созопол

23. 

Тъмна горa

с. Ковачевица  

24. 

Училищна гора        

с. Боженица    

25. 

Борака               

с. Сърница     

26. 

Върбов дол           

с. Аспарухово  

27. 

Киров дол            

Долен чифлик   

28. 

Калфата

с. Поляците    

29. 

Савчов чаир          

с. Кладни дял

30. 

Хайдушки чукар       

с. Буйновци    

31. 

Богдан

Копривщица

32. 

Балтата

с. Оброчище    

33. 

Атанасовско езеро    

Бургас         

34. 

Персински блата      

о-в Белене     

35. 

Ибиша                

с. Д. Цибър    

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.