Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Кои са защитените зони по Натура 2000?

Koд на защитена зона

Име на защитена зона

Тип на защитена зона

1

BG0002094

Адата - Тунджа

Защитена зона по директивата за птиците

2

BG0000151

Айтоска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

3

BG0001500

Аладжа банка

Защитена зона по директивата за местообитанията

4

BG0002110

Априлци

Защитена зона по директивата за птиците

5

BG0000497

Арчар

Защитена зона по директивата за местообитанията

6

BG0000270

Атанасовско езеро

Защитена зона по директивата за птиците

7

BG0000270

Атанасовско езеро

Защитена зона по директивата за местообитанията

8

BG0000574

Ахелой - Равда - Несебър

Защитена зона по директивата за местообитанията

9

BG0000402

Бакаджиците

Защитена зона по директивата за местообитанията

10

BG0002077

Бакърлъка

Защитена зона по директивата за птиците

11

BG0002061

Балчик

Защитена зона по директивата за птиците

12

BG0000434

Банска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

13

BG0000232

Батин

Защитена зона по директивата за местообитанията

14

BG0002082

Батова

Защитена зона по директивата за птиците

15

BG0000374

Бебреш

Защитена зона по директивата за местообитанията

16

BG0000167

Беласица

Защитена зона по директивата за местообитанията

17

BG0000231

Беленска гора

Защитена зона по директивата за местообитанията

18

BG0002097

Белите скали

Защитена зона по директивата за птиците

19

BG0002090

Берковица

Защитена зона по директивата за птиците

20

BG0000254

Бесапарски възвишения

Защитена зона по директивата за местообитанията

 

21

BG0002057

Бесапарски ридове

Защитена зона по директивата за птиците

22

BG0000593

Билерниците

Защитена зона по директивата за местообитанията

23

BG0002115

Било

Защитена зона по директивата за птиците

24

BG0002065

Блато Малък Преславец

Защитена зона по директивата за птиците

25

BG0000180

Боблата

Защитена зона по директивата за местообитанията

26

BG0002107

Бобошево

Защитена зона по директивата за птиците

27

BG0000487

Божите мостове

Защитена зона по директивата за местообитанията

28

BG0000594

Божия мост - Понора

Защитена зона по директивата за местообитанията

29

BG0000605

Божкова дупка

Защитена зона по директивата за местообитанията

30

BG0000208

Босна

Защитена зона по директивата за местообитанията

31

BG0001033

Брестовица

Защитена зона по директивата за местообитанията

32

BG0000273

Бургаско езеро

Защитена зона по директивата за птиците

33

BG0000273

Бургаско езеро

Защитена зона по директивата за местообитанията

34

BG0000399

Българка

Защитена зона по директивата за птиците

 

35

BG0000399

Българка

Защитена зона по директивата за местообитанията

36

BG0001036

Български извор

Защитена зона по директивата за местообитанията

 

37

BG0002019

Бяла река

Защитена зона по директивата за птиците

38

BG0000587

Варкан

Защитена зона по директивата за местообитанията

39

BG0000622

Варненско-Белославски комплекс

Защитена зона по директивата за местообитанията

40

BG0000191

Варненско-Белославско езеро

Защитена зона по директивата за птиците

41

BG0002109

Васильовска планина

Защитена зона по директивата за птиците

42

BG0002111

Велчево

Защитена зона по директивата за птиците

43

BG0000308

Верила

Защитена зона по директивата за местообитанията

44

BG0000498

Видбол

Защитена зона по директивата за местообитанията

45

BG0000618

Видима

Защитена зона по директивата за местообитанията

46

BG0000522

Видински парк

Защитена зона по директивата за местообитанията

47

BG0000190

Витата стена

Защитена зона по директивата за местообитанията

48

BG0000113

Витоша

Защитена зона по директивата за птиците

49

BG0000113

Витоша

Защитена зона по директивата за местообитанията

50

BG0000500

Войница

Защитена зона по директивата за местообитанията

51

BG0000513

Войнишки Бакаджик

Защитена зона по директивата за местообитанията

52

BG0002053

Врачански Балкан

Защитена зона по директивата за птиците

53

BG0000166

Врачански Балкан

Защитена зона по директивата за местообитанията

54

BG0000518

Въртопски дол

Защитена зона по директивата за местообитанията

55

BG0002060

Галата

Защитена зона по директивата за птиците

56

BG0000103

Галата

Защитена зона по директивата за местообитанията

57

BG0002064

Гарванско блато

Защитена зона по директивата за птиците

58

BG0000304

Голак

Защитена зона по директивата за местообитанията

59

BG0000501

Голяма Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

60

BG0000432

Голяма река

Защитена зона по директивата за местообитанията

61

BG0000567

Гора Блатец

Защитена зона по директивата за местообитанията

62

BG0000554

Гора Желю Войвода

Защитена зона по директивата за местообитанията

63

BG0000553

Гора Тополчане

Защитена зона по директивата за местообитанията

64

BG0000539

Гора Тополяне

 Защитена зона по директивата за местообитанията

65

BG0000291

Гора Шишманци

Защитена зона по директивата за местообитанията

66

BG0002095

Горни Дъбник - Телиш

 Защитена зона по директивата за птиците

67

BG0000255

Градинска гора

Защитена зона по директивата за местообитанията

68

BG0000420

Гребенец

Защитена зона по директивата за местообитанията

69

BG0002102

Деветашко плато

Защитена зона по директивата за птиците

70

BG0000615

Деветашко плато

Защитена зона по директивата за местообитанията

71

BG0000635

Девненски хълмове

Защитена зона по директивата за местообитанията

72

BG0000507

Делейна

Защитена зона по директивата за местообитанията

73

BG0002026

Дервентски възвишения

Защитена зона по директивата за птиците

74

BG0000218

Дервентски възвишения 1

Защитена зона по директивата за местообитанията

75

BG0000219

Дервентски възвишения 2

Защитена зона по директивата за местообитанията

76

BG0002073

Добростан

Защитена зона по директивата за птиците

77

BG0000102

Долината на река Батова

Защитена зона по директивата за местообитанията

78

BG0002100

Долна Козница

Защитена зона по директивата за птиците

79

BG0000220

Долна Места

Защитена зона по директивата за местообитанията

80

BG0002004

Долни Богров - Казичене

Защитена зона по директивата за птиците

81

BG0000295

Долни Коритен

Защитена зона по директивата за местообитанията

82

BG0000526

Долно Линево

Защитена зона по директивата за местообитанията

83

BG0000322

Драгоман

Защитена зона по директивата за местообитанията

84

BG0000282

Дряновска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

85

BG0000214

Дряновски манастир

Защитена зона по директивата за местообитанията

86

BG0002050

Дуранкулашко езеро

Защитена зона по директивата за птиците

87

BG0000154

Езеро Дуранкулак

Защитена зона по директивата за местообитанията

88

BG0000621

Езеро Шабла - Езерец

Защитена зона по директивата за местообитанията

89

 

BG0000393

Екокоридор Камчия - Емине

Защитена зона по директивата за местообитанията

90

BG0000216

Емен

Защитена зона по директивата за местообитанията

91

BG0002043

Емине

Защитена зона по директивата за птиците

92

BG0001004

Емине - Иракли

Защитена зона по директивата за местообитанията

93

BG0001501

Емона

Защитена зона по директивата за местообитанията

94

BG0001043

Етрополе - Байлово

Защитена зона по директивата за местообитанията

95

BG0000217

Ждрелото на река Тунджа

Защитена зона по директивата за местообитанията

96

BG0000242

Залив Ченгене скеле

Защитена зона по директивата за птиците

97

BG0000242

Залив Ченгене скеле

Защитена зона по директивата за местообитанията

98

BG0002002

Западен Балкан

Защитена зона по директивата за птиците

99

BG0001040

Западна Стара планина и Предбалкан

Защитена зона по директивата за местообитанията

100

BG0002066

Западна Странджа

Защитена зона по директивата за птиците

101

BG0002063

Западни Родопи

Защитена зона по директивата за птиците

102

BG0001012

Земен

Защитена зона по директивата за местообитанията

103

BG0000280

Златаришка река

Защитена зона по директивата за местообитанията

104

BG0000336

Златия

Защитена зона по директивата за местообитанията

105

BG0002009

Златията

Защитена зона по директивата за птиците

106

BG0000118

Златни пясъци

Защитена зона по директивата за местообитанията

107

BG0002103

Злато поле

Защитена зона по директивата за птиците

108

BG0000625

Изворо

Защитена зона по директивата за местообитанията

109

BG0000570

Изворово - Краище

Защитена зона по директивата за местообитанията

110

BG0001042

Искърски пролом - Ржана

Защитена зона по директивата за местообитанията

111

BG0000602

Кабиюк

Защитена зона по директивата за местообитанията

112

BG0000601

Каленска пещера

Защитена зона по директивата за местообитанията

113

BG0002051

Калиакра

Защитена зона по директивата за птиците

114

BG0000377

Калимок - Бръшлен

Защитена зона по директивата за местообитанията

115

BG0000138

Каменица

Защитена зона по директивата за местообитанията

116

BG0002059

Каменски баир

Защитена зона по директивата за птиците

117

BG0000133

Камчийска и Еменска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

118

BG0002044

Камчийска планина

Защитена зона по директивата за птиците

119

BG0000116

Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

120

BG0000143

Караагач

Защитена зона по директивата за местообитанията

121

BG0000335

Карабоаз

Защитена зона по директивата за местообитанията

122

BG0000569

Кардам

Защитена зона по директивата за местообитанията

123

BG0001014

Карлуково

Защитена зона по директивата за местообитанията

124

BG0000332

Карлуковски карст

Защитена зона по директивата за птиците

125

BG0000418

Керменски възвишения

Защитена зона по директивата за местообитанията

126

BG0000527

Козлодуй

Защитена зона по директивата за местообитанията

127

BG0002017

Комплекс Беленски острови

Защитена зона по директивата за птиците

128

BG0000573

Комплекс Калиакра

Защитена зона по директивата за местообитанията

129

BG0002030

Комплекс Калимок

Защитена зона по директивата за птиците

130

BG0002045

Комплекс Камчия

Защитена зона по директивата за птиците

131

BG0002041

Комплекс Ропотамо

Защитена зона по директивата за птиците

132

BG0002028

Комплекс Стралджа

Защитена зона по директивата за птиците

133

BG0000627

Конунски дол

Защитена зона по директивата за местообитанията

134

BG0000298

Конявска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

135

BG0002029

Котленска планина

Защитена зона по директивата за птиците

136

BG0000117

Котленска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

137

BG0002099

Кочериново

Защитена зона по директивата за птиците

138

BG0000130

Крайморска Добруджа

Защитена зона по директивата за местообитанията

139

BG0002003

Кресна

Защитена зона по директивата за птиците

140

BG0000366

Кресна - Илинденци

Защитена зона по директивата за местообитанията

141

BG0002012

Крумовица

Защитена зона по директивата за птиците

142

BG0000626

Круше

Защитена зона по директивата за местообитанията

143

BG0001017

Кървав камък

Защитена зона по директивата за местообитанията

144

BG0000294

Кършалево

Защитена зона по директивата за местообитанията

145

BG0000165

Лозенска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

146

BG0002025

Ломовете

Защитена зона по директивата за птиците

147

BG0000608

Ломовете

Защитена зона по директивата за местообитанията

148

BG0000139

Луда Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

149

BG0002062

Лудогорие

Защитена зона по директивата за птиците

150

BG0000168

Лудогорие

Защитена зона по директивата за местообитанията

151

BG0000171

Лудогорие - Боблата

Защитена зона по директивата за местообитанията

152

BG0000169

Лудогорие - Сребърна

Защитена зона по директивата за местообитанията

153

BG0000624

Любаш

Защитена зона по директивата за местообитанията

154

BG0002014

Маджарово

Защитена зона по директивата за птиците

155

BG0000521

Макреш

Защитена зона по директивата за местообитанията

156

BG0000271

Мандра-Пода

Защитена зона по директивата за птиците

157

BG0000271

Мандра-Пода

Защитена зона по директивата за местообитанията

158

BG0000589

Марина дупка

Защитена зона по директивата за местообитанията

159

BG0002087

Марица - Пловдив

Защитена зона по директивата за птиците

160

BG0002081

Марица - Първомай

Защитена зона по директивата за птиците

161

BG0000529

Мартен - Ряхово

Защитена зона по директивата за местообитанията

162

BG0002072

Мелнишки пирамиди

Защитена зона по директивата за птиците

163

BG0000287

Меричлерска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

164

BG0002076

Места

Защитена зона по директивата за птиците

165

BG0002101

Мещица

Защитена зона по директивата за птиците

166

BG0002088

Микре

Защитена зона по директивата за птиците

167

BG0000616

Микре

Защитена зона по директивата за местообитанията

168

BG0000519

Моминбродско блато

Защитена зона по директивата за местообитанията

169

BG0002071

Мост Арда

Защитена зона по директивата за птиците

170

BG0002074

Никополско плато

Защитена зона по директивата за птиците

171

BG0000247

Никополско плато

Защитена зона по директивата за местообитанията

172

BG0000631

Ново село

Защитена зона по директивата за местообитанията

173

BG0002089

Ноевци

Защитена зона по директивата за птиците

174

BG0002096

Обнова

Защитена зона по директивата за птиците

175

BG0000239

Обнова - Караман дол

Защитена зона по директивата за местообитанията

176

BG0002093

Овчарово

Защитена зона по директивата за птиците

177

BG0000365

Овчи хълмове

Защитена зона по директивата за местообитанията

178

BG0000224

Огражден - Малешево

Защитена зона по директивата за местообитанията

179

BG0001022

Орановски пролом - Лешко

Защитена зона по директивата за местообитанията

180

BG0002086

Оризища Цалапица

Защитена зона по директивата за птиците

181

BG0000524

Оризището

Защитена зона по директивата за местообитанията

182

BG0000182

Орсоя

Защитена зона по директивата за местообитанията

183

BG0002079

Осогово

Защитена зона по директивата за птиците

184

BG0001011

Осоговска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

185

BG0001375

Острица

Защитена зона по директивата за местообитанията

186

BG0000334

Остров

Защитена зона по директивата за местообитанията

187

BG0000532

Остров Близнаци

Защитена зона по директивата за местообитанията

188

BG0002018

Остров Вардим

Защитена зона по директивата за птиците

189

BG0002018

Остров Вардим

Защитена зона по директивата за местообитанията

190

BG0002067

Остров Голя

Защитена зона по директивата за птиците

191

BG0002008

Остров до Горни Цибър

Защитена зона по директивата за птиците

192

BG0002007

Остров Ибиша

Защитена зона по директивата за птиците

193

BG0000552

Остров Кутово

Защитена зона по директивата за местообитанията

194

BG0002091

Остров Лакът

Защитена зона по директивата за птиците

195

BG0000237

Остров Пожарево

Защитена зона по директивата за птиците

196

BG0000534

Остров Чайка

Защитена зона по директивата за местообитанията

197

BG0000533

Острови Козлодуй

Защитена зона по директивата за местообитанията

198

BG0000528

Островска степ - Вадин

Защитена зона по директивата за местообитанията

199

BG0000173

Островче

Защитена зона по директивата за местообитанията

200

BG0001034

Остър камък

Защитена зона по директивата за местообитанията

201

BG0001502

Отманли

Защитена зона по директивата за местообитанията

202

BG0002084

Палакария

Защитена зона по директивата за птиците

203

BG0002105

Персенк

Защитена зона по директивата за птиците

204

BG0000396

Персина

Защитена зона по директивата за местообитанията

205

BG0000269

Пещера Лястовицата

Защитена зона по директивата за местообитанията

206

BG0000266

Пещера Мандрата

Защитена зона по директивата за местообитанията

207

BG0000607

Пещера Микре

Защитена зона по директивата за местообитанията

208

BG0000209

Пирин

Защитена зона по директивата за птиците

209

BG0000209

Пирин

Защитена зона по директивата за местообитанията

210

BG0002126

Пирин буфер

Защитена зона по директивата за птиците

211

BG0000146

Плаж Градина - Златна рибка

Защитена зона по директивата за местообитанията

212

BG0000100

Плаж Шкорпиловци

Защитена зона по директивата за местообитанията

213

BG0001307

Плана

Защитена зона по директивата за местообитанията

214

BG0000132

Побитите камъни

Защитена зона по директивата за местообитанията

215

BG0000530

Пожарево - Гарван

Защитена зона по директивата за местообитанията

216

BG0000620

Поморие

Защитена зона по директивата за местообитанията

217

BG0000152

Поморийско езеро

Защитена зона по директивата за птиците

218

BG0002005

Понор

Защитена зона по директивата за птиците

219

BG0001039

Попинци

Защитена зона по директивата за местообитанията

220

BG0000517

Портитовци - Владимирово

Защитена зона по директивата за местообитанията

221

BG0000421

Преславска планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

222

BG0000104

Провадийско - Роякско плато

Защитена зона по директивата за местообитанията

223

BG0002038

Провадийско-Роякско плато

Защитена зона по директивата за птиците

224

BG0001037

Пъстрина

Защитена зона по директивата за местообитанията

225

BG0000339

Раброво

Защитена зона по директивата за местообитанията

226

BG0002020

Радинчево

Защитена зона по директивата за птиците

227

BG0002001

Раяновци

Защитена зона по директивата за птиците

228

BG0000314

Ребро

Защитена зона по директивата за местообитанията

229

BG0000281

Река Белица

Защитена зона по директивата за местообитанията

230

BG0000441

Река Блатница

Защитена зона по директивата за местообитанията

231

BG0000612

Река Блягорница

Защитена зона по директивата за местообитанията

232

BG0000181

Река Вит

Защитена зона по директивата за местообитанията

233

BG0000424

Река Въча - Тракия

Защитена зона по директивата за местообитанията

234

BG0000136

Река Горна Луда Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

235

BG0000137

Река Долна Луда Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

236

BG0000613

Река Искър

Защитена зона по директивата за местообитанията

237

BG0000141

Река Камчия

Защитена зона по директивата за местообитанията

238

BG0000435

Река Каялийка

Защитена зона по директивата за местообитанията

239

BG0000503

Река Лом

Защитена зона по директивата за местообитанията

240

BG0000426

Река Луда Яна

Защитена зона по директивата за местообитанията

241

BG0000578

Река Марица

Защитена зона по директивата за местообитанията

242

BG0000442

Река Мартинка

Защитена зона по директивата за местообитанията

243

BG0001021

Река Места

Защитена зона по директивата за местообитанията

244

BG0000436

Река Мечка

Защитена зона по директивата за местообитанията

245

BG0000196

Река Мочурица

Защитена зона по директивата за местообитанията

246

BG0000427

Река Овчарица

Защитена зона по директивата за местообитанията

247

BG0000614

Река Огоста

Защитена зона по директивата за местообитанията

248

BG0000443

Река Омуровска

Защитена зона по директивата за местообитанията

249

BG0000617

Река Палакария

Защитена зона по директивата за местообитанията

250

BG0000444

Река Пясъчник

Защитена зона по директивата за местообитанията

251

BG0000609

Река Росица

Защитена зона по директивата за местообитанията

252

BG0000508

Река Скът

Защитена зона по директивата за местообитанията

253

BG0000440

Река Соколица

Защитена зона по директивата за местообитанията

254

BG0000429

Река Стряма

Защитена зона по директивата за местообитанията

255

BG0000425

Река Съзлийка

Защитена зона по директивата за местообитанията

256

BG0000192

Река Тунджа 1

Защитена зона по директивата за местообитанията

257

BG0000195

Река Тунджа 2

Защитена зона по директивата за местообитанията

258

BG0000194

Река Чая

Защитена зона по директивата за местообитанията

259

BG0000437

Река Черкезица

Защитена зона по директивата за местообитанията

260

BG0000438

Река Чинардере

Защитена зона по директивата за местообитанията

261

BG0000610

Река Янтра

Защитена зона по директивата за местообитанията

262

BG0002069

Рибарници Звъничево

Защитена зона по директивата за птиците

263

BG0002024

Рибарници Мечка

Защитена зона по директивата за птиците

264

BG0002006

Рибарници Орсоя

Защитена зона по директивата за птиците

265

BG0002016

Рибарници Пловдив

Защитена зона по директивата за птиците

266

BG0002070

Рибарници Хаджи Димитрово

Защитена зона по директивата за птиците

267

BG0002114

Рибарници Челопечене

Защитена зона по директивата за птиците

268

BG0000495

Рила

Защитена зона по директивата за птиците

269

BG0000495

Рила

Защитена зона по директивата за местообитанията

270

BG0000496

Рилски манастир

Защитена зона по директивата за птиците

271

BG0000496

Рилски манастир

Защитена зона по директивата за местообитанията

272

BG0000149

Ришки проход

Защитена зона по директивата за местообитанията

273

G0001030

Родопи - Западни

Защитена зона по директивата за местообитанията

274

BG0001032

Родопи - Източни

Защитена зона по директивата за местообитанията

275

BG0001031

Родопи - Средни

Защитена зона по директивата за местообитанията

276

BG0001001

Ропотамо

Защитена зона по директивата за местообитанията

277

BG0000572

Росица - Лозница

Защитена зона по директивата за местообитанията

278

BG0002112

Руй

Защитена зона по директивата за птиците

279

BG0000313

Руй

Защитена зона по директивата за местообитанията

280

BG0002098

Рупите

Защитена зона по директивата за птиците

281

BG0001023

Рупите - Струмешница

Защитена зона по директивата за местообитанията

282

BG0002021

Сакар

Защитена зона по директивата за птиците

283

BG0000212

Сакар

Защитена зона по директивата за местообитанията

284

BG0000401

Свети Илийски възвишения

Защитена зона по директивата за местообитанията

285

BG0000576

Свищовска гора

Защитена зона по директивата за местообитанията

286

BG0002083

Свищовско-Беленска низина

Защитена зона по директивата за птиците

287

BG0000591

Седларката

Защитена зона по директивата за местообитанията

288

BG0000164

Сините камъни

Защитена зона по директивата за местообитанията

289

BG0002058

Сините камъни - Гребенец

Защитена зона по директивата за птиците

290

BG0000263

Скалско

Защитена зона по директивата за местообитанията

291

BG0002108

Скрино

Защитена зона по директивата за птиците

292

BG0001013

Скрино

Защитена зона по директивата за местообитанията

293

BG0002078

Славянка

Защитена зона по директивата за птиците

294

BG0000241

Сребърна

Защитена зона по директивата за птиците

295

BG0000241

Сребърна

Защитена зона по директивата за местообитанията

296

BG0001028

Среден Пирин - Алиботуш

Защитена зона по директивата за местообитанията

297

BG0000198

Средецка река

Защитена зона по директивата за местообитанията

298

BG0002054

Средна гора

Защитена зона по директивата за птиците

299

BG0001389

Средна гора

Защитена зона по директивата за местообитанията

300

BG0000279

Стара река

Защитена зона по директивата за местообитанията

301

BG0002031

Стената

Защитена зона по директивата за птиците

302

BG0000205

Стралджа

Защитена зона по директивата за местообитанията

303

BG0002040

Странджа

Защитена зона по директивата за птиците

304

BG0001007

Странджа

Защитена зона по директивата за местообитанията

305

BG0002013

Студен кладенец

Защитена зона по директивата за птиците

306

BG0000233

Студена река

Защитена зона по директивата за местообитанията

307

BG0000240

Студенец

Защитена зона по директивата за птиците

308

BG0000240

Студенец

Защитена зона по директивата за местообитанията

309

BG0002048

Суха река

Защитена зона по директивата за птиците

310

BG0000107

Суха река

Защитена зона по директивата за местообитанията

311

BG0000206

Съдиево

Защитена зона по директивата за местообитанията

312

BG0000623

Таушан тепе

Защитена зона по директивата за местообитанията

313

BG0000211

Твърдишка планина

Защитена зона по директивата за местообитанията

314

BG0000525

Тимок

Защитена зона по директивата за местообитанията

315

BG0000178

Тича

Защитена зона по директивата за местообитанията

316

BG0002113

Триград - Мурсалица

Защитена зона по директивата за птиците

317

BG0000289

Трилистник

Защитена зона по директивата за местообитанията

318

BG0000119

Трите братя

Защитена зона по директивата за местообитанията

319

BG0000203

Тулово

Защитена зона по директивата за местообитанията

320

BG0000213

Търновски височини

Защитена зона по директивата за местообитанията

321

BG0000230

Факийска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

322

BG0002092

Харманлийска река

Защитена зона по директивата за птиците

323

BG0002039

Хърсовска река

Защитена зона по директивата за птиците

324

BG0000106

Хърсовска река

Защитена зона по директивата за местообитанията

325

BG0000340

Цар Петрово

Защитена зона по директивата за местообитанията

326

BG0000494

Централен Балкан

Защитена зона по директивата за птиците

327

BG0000494

Централен Балкан

Защитена зона по директивата за местообитанията

328

BG0001493

Централен Балкан - буфер

Защитена зона по директивата за местообитанията

329

BG0002128

Централен Балкан буфер

Защитена зона по директивата за птиците

330

BG0000509

Цибрица

Защитена зона по директивата за местообитанията

331

BG0000199

Цибър

Защитена зона по директивата за местообитанията

332

BG0002104

Цибърско блато

Защитена зона по директивата за птиците

333

BG0000372

Циганско градище

Защитена зона по директивата за местообитанията

334

BG0002085

Чаиря

Защитена зона по директивата за птиците

335

BG0000516

Черната могила

Защитена зона по директивата за местообитанията

336

BG0000301

Черни рид

Защитена зона по директивата за местообитанията

337

BG0000628

Чирпански възвишения

Защитена зона по директивата за местообитанията

338

BG0000134

Чокльово блато

Защитена зона по директивата за местообитанията

339

BG0000156

Шабленски езерен комплекс

Защитена зона по директивата за птиците

340

BG0000523

Шишенци

Защитена зона по директивата за местообитанията

341

BG0000382

Шуменско плато

Защитена зона по директивата за местообитанията

342

BG0001386

Яденица

Защитена зона по директивата за местообитанията

343

BG0000611

Язовир Горни Дъбник

Защитена зона по директивата за местообитанията

344

BG0002052

Язовир Жребчево

Защитена зона по директивата за птиците

345

BG0002106

Язовир Ивайловград

Защитена зона по директивата за птиците

346

BG0002015

Язовир Конуш

Защитена зона по директивата за птиците

347

BG0000261

Язовир Копринка

Защитена зона по директивата за местообитанията

348

BG0002027

Язовир Малко Шарково

Защитена зона по директивата за птиците

349

BG0002023

Язовир Овчарица

Защитена зона по директивата за птиците

350

BG0002010

Язовир Пясъчник

Защитена зона по директивата за птиците

351

BG0002022

Язовир Розов кладенец

Защитена зона по директивата за птиците

352

BG0000275

Язовир Стамболийски

Защитена зона по директивата за местообитанията

353

BG0002046

Ятата

Защитена зона по директивата за птиците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.