Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

Програмен период 2007–2013

Оперативни програми

През програмния период 2007 – 2013 година действаха следните основни оперативни програми:
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.