Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Актуални обяви за общини

Оперативни програми


o    Наука и образование за интелигентен растеж (2)

            §  BG05M2OP001-3 - Образователна среда и активно социално приобщаване (2)

                      §   BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 Краен срок: 31.11.2015 г. 23:59 ч.  и 29.04.2016 г. 23:59 ч.

                      §   BG05M2OP001-3.002 - ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА   

     Краен срок: 31.11.2015 г. 23:59 ч.        

o    Развитие на човешките ресурси (1)


§  BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване (1)


         §  BG05M9OP001-2.002 - Независим живот

  • Краен срок: 06.01.2016 г.

o    Добро управление

o    Транспорт и транспортна инфраструктура

o    Околна среда (1)

o   Региони в растеж (2)

Краен срок: 31.05.2016 г. 23:59 ч.

       

o    Иновации и конкурентоспособност


ПРСР 2014-2020

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.