Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно обслужване

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД предлага на своите клиенти годишно счетоводно приключване, което включва:

  • Изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО) съгласно приложимите национални и международни счетоводни стандарти
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП
  • Изготвяне на годишни отчети за дейността и подаването им в НСИ
  • Изготвяне и подаване на месечни и тримесечни статистически справки към НСИ
  • Подаване на годишния финансов отчет в Търговския регистър.


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.