Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Допълнителни услуги

Допълнителни услуги

 „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД предлага следните допълнителни услуги:

  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност
  • Попълване на искане за издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения
  • Изготвяне и подaване на документи към различни институции
  • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити, финансов и оперативен лизинг
  • Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит
  • Подаване на БНБ отчети и декларации
  • Изготвяне на бизнес план.

ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ


Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.