Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Консултации

Консултации

Избирайки нашите експертни консултации, Вие избирате да бъдете информирани, сигурни и спокойни в управленските си решения.

Предлагаме данъчно ефективни начини за управление на Вашия бизнес, които са съобразени с актуалните промени в местното данъчно законодателство и отразяват спецификите на Вашата дейност.„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ ООД  предлага на своите клиенти консултация в следните направления:

 • счетоводно, данъчно, трудово, социално и осигурително законодателство;
 • ефекти на облагането с ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица;
 • местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
 • данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други въпроси, свързани с управленски бизнес решения;
 • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани от данъчната администрация отчетни форми.

________________________________________

Консултация при избора на счетоводен софтуер

Добрата счетоводна отчетност заема важно място в дейността на фирмата и в значителна степен е гарант за успешното й функциониране. Правилното и бързо счетоводно отразяване на процесите осигурява на мениджмънта навременна и точна информация за реалното състояние на фирмата, което в голяма степен зависи от използването на добър счетоводен софтуер. По тази причина изборът на счетоводна програма трябва да бъде направен рационално и с внимание. Ние познаваме голяма част от предлаганите на пазара продукти и можем да Ви съдействаме да направите информиран избор, като Ви запознаем със специфичните  предимства и недостатъци на всеки от тях. В случай че сте избрали новоразработен продукт или продукт, който не познаваме, ние ще направим необходимото сравнително проучване и анализ на характеристиките му, така че избраният софтуер да бъде съобразен в максимална степен с потребностите и спецификите на Вашия бизнес. В зависимост от бюджета, с който разполагате, можем да Ви предложим продукти във високия, средния и ниския ценови клас.
________________________________________

Консултация при избора на хардуер

Експертите на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД могат да Ви консултират при избора на хардуер и изграждането на цялостна информационна инфраструктура, което включва:

 • избор и конфигуриране на сървър;
 • конфигуриране на домейн контролер за управление на потребителите и нивата на достъп;
 • изграждане на защита от външни злонамерени атаки;
 • VPN достъп до фирмената мрежа;
 • филтриране на уеб трафика;
 • собствен имейл сървър;
 • терминален сървър за достъп до фирмения софтуер от всяка точка, където има интернет;
 • конфигуриране на файлов сървър за съхранение на архиви и фирмени файлове с управление на правата за достъп.
 ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Назад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.