Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Обявяване на годишни финансови отчети

Обявяване на годишни финансови отчети
Съгласно Закона за счетоводството всеки търговец, по смисъла на Търговския закон, е длъжен да обяви своя годишен финансов отчет в Търговския регистър. Едноличните търговци, които подлежат на задължителен годишен финансов одит, публикуват отчетите си за предходната година в срок до 31.05., дружествата с ограничена отговорност – до 30.06., а всички останали търговци – до 31.07. на текущата година.


ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Назад
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.