Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Работна заплата и личен състав

Работна заплата и личен състав

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ ООД извършва услуги в областта на труда, работната заплата и човешките ресурси (ТРЗ):

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП и удостоверения за доход
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата
 • Изготвяне и подаване на декларации по образец 1 и образец 6
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда
 • Регистрация на болнични листове на персонала на фирмата и подаване в НОИ
 • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране
 • Изготвяне на служебни бележки за доходи на лицата
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Регистрация на самоосигуряващи се лица
 • Регистрация на назначените и прекратени трудови договори по интернет с електронен подпис
 • Обработка на трудови възнаграждения (и като самостоятелна услуга) при гарантирана максимална степен на конфиденциалност.


ЦЕНИ ПО ДОГОВАРЯНЕНазад

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.