Консултанска фирма за еврофинансиране и счетоводни услуги – Действай информирано
„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД

Условия за ползване

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД предоставя използването на съдържанието на този уеб сайт („сайт“) при следните условия:

Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД си запазва правото да променя този документ по всяко време и без предупреждение. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.


Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт, включващо: текстове, лога, слогани, икони, изображения, както и тяхната подредба, са собственост  изключително на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени на трети лица от „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба, при условие че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо дали за вътрешни цели или не и независимо дали с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.


Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ ООД. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

 

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация, публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

„ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани със използването на информация от този сайт.

 

Търговски марки

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да било информация на „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД във всякакви публични издания (напр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да заявявате каквото и да било становище от страна на или във връзка с „ЕВРО ЕКО КОНСУЛТ“ ООД.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.